Địa điểm xưởng bìa mạ vàng Đức Huy

ĐC: 26/46/2A Đường số 7, Phường 3, Quận Vò Vấp.

  • Điện thoại: 0378 79.39.69
  • Email: inhuyphat3@gmail.com
  • Website: www.huyphat.vn | www.inhuyphat.com